Tvorba postavy

1. Atributy

Každá postava má pět atributů: Inteligenci (INT), Tělo (BOD), Obratnost (AGI), Charisma (CHA) a Psychiku (PSY). Na začátku dostane každý 5 bodů do každého (normální člověk má průměr 4, ale hrdinové nejsou normální lidé, že ano?), ale tyto body si může jakkoliv přeházet.

Dodržet se musí tato pravidla:

 • minimum v jakémkoliv atributu je 1 (tudíž po stažení všech atributů má hráč k dispozici 20 bodů na rozdělení!)
 • až do výše atributu 7 se utrácí za každé navýšení 1 bod (z 5 na 6 stojí 1 bod)
 • zvýšení atributu na 8, nebo vyšší potom stojí body 2

2. Výběr a rozdělení dovedností

 • dohromady máte do začátku 21 bodů do dovedností, hlavně to prosimvás necpěte všecko do bojových dovedností, pokud nejste gladiátoři.

3. Další statistiky

 • AB (akční body) = BOD + Vytrvalost
 • Šrámy:
  • Hlava: 1+ AP(BOD, síla)/5
  • Tělo : 3+ AP(BOD, síla)/5
  • Končetiny: 2+ ….
 • Trauma = AP(BOD, odolnost)
 • Magic1) = AP(PSY, sebeovládání2))
1) pro aktuální nedostatek lepších výrazů…
2) ??
malaz/system/charactercreation.txt · Poslední úprava: 2011/12/12 13:46 autor: estaf
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0