KatharSys

Statistiky postavy

Atributy/Vlastnosti

Tyto atributy reprezentují vrozené ability postavy. Všechny atributy mohou nabývat hodnot 1 až 10.

Inteligence / Intellect (INT)

Tento atribut popisuje myšlení, schopnost učit se, schopnost logického uvažování a vyvozování závěrů na základě faktů.

0 - Braindead I tráva je chytřejší.
1 - Slabomyslný Duševní vyspělost batolete.
2 - Dítě IQ dítěte a potíže samostatně se rozhodovat.
3 - Hloupý Lehce retardovaný, má potíže se složitějšími otázkami.
4 - Průměr Není příliš intelektuáně schopný, ale dokáže se s dostatkem praxe naučit i ledacos komplexnějšího.
5 - Chytrý Charakter zvládá i náročné problémy v klidu.
6 - Bystrá mysl I v krizových situacích dokáže podat rychlý výsledek.
7 - Nadání Převyšuje většinu populace a má skvělou pamět.
8 - Velký myslitel Komplexní nápady a ideje v různých oblastech vědění. (pozn: ego)
9 - Filozof Každodenní starosti druhých jdou mimo něj.
10 - Génius … (Einstein, Hawking, Tesla)

Obratnost / Agility (AGI)

Obratnost určuje reakční schopnosti, rychlost a zručnost charakteru.

0 - Ochrnutý Pohyb je něco pro druhé.
1 - Spastic1) Cílený pohyb se podaří jen s velkými obtížemi.
2 - Těžkopádný Může se pohybovat sám o sobě, ale není to žádná sranda.
3 - Nemotorný Nepřenese dva kýble s vodou přes vesnici, aniž by polovinu vylil.
4 - Průměr Vhodný pro každodenní použití, ale velké kusy umění nelze očekávat.
5 - Nadprůměr Dobrý atlet s možností obtěžovat jiné i žonglování.2)
6 - Sportovní typ V závodě obyčejných nechává většinu za sebou.
7 - Obratný Fyzické akce vyžadující rychost a dovednost zvládá dobře i v kritických situacích.
8 - Profesionální sportovec Je pastva pro oči sledovat, jak v boji obratně ubíjí ostatní.
9 - Eso Jeden z nejrychlejších/nejzručnějších na planetě.
10 - almostNeo Jediné, čeho není schopný, je vyhnout se kulce3).

Tělo / Body (BOD)

Popisuje robustnost, vytrvalost a potencionální sílu charakteru.

0 - Upoutaný na lůžko Dokáže tak akorát dýchat a to je ještě rád.
1 - Bezmocný Na nohou vydrží jen pár hodin.
2 - Nevyvinutý Tělesná námaha se mu příčí. Po pár stech metrech pochodu kolabuje.
3 - Slaboch Dokáže nosit nízkou zátěž, ale větší úsilí je nad jeho možnosti.
4 - Průměr Uzvedne např. pivní sud, ale energii na oběhnutí vsi nemá.
5 - Nadprůměrný Žádný extra silák, ale má šanci i v pěstním souboji.
6 - Silák Dost svalů, aby tahal těžké náklady a vydrží většinu nemocí.
7 - Borec Tato postava je hard rock tělo. Zejména pod tíhou ukáže, co dokáže.4)
8 - Velikán Velké a dobře vycvičené tělo.
9 - Powerhouse Jeden z nejsilnějších lidí. Byl by v páce výzvou i pro Trella.5)
10 - Obr Ještě nikdy nepotkal nikoho, kdo by se mu mohl fyzicky rovnat.

Charisma (CHA)

Míra společenského nadání. Předpoklady pro vedení. Fyzická přitažlivost je jen malou součástí, definice krásy se liší mezi kulturami.

0 - Izolace Není schopen interakce s prostředím, více než nesmyslné blábolení z něj nevyjde.
1 - Vrták Nemyslí před mluvením, nebo jak někteří říkají, huba by se mu měla zavřít pěstí.
2 - Nesympatický 6)
3 - Nenápadný Je pro něj obtížné zachovat trvalejší dojem.
4 - Průměr Dost na to, aby aspoň na chvíli udržel pozornost.
5 - Naprůměrný Zanechává v ostatních hlubší dojem, ne vždy to musí být pozitivní.
6 - Nadaný řečník Ví, jak komunikovat s ostatními. Též dokáže být nepříjemný.
7 - Charismatický Ostatní následují jeho zvyky. Škoda, že často předává jen další očekávání.
8 - Stár Od malička měl všechny přátelé i cizince namotané na prstě.
9 - Pravý rozený vůdce Ostatní ho následují a poslouchají jeho příkazů. V přírodě pravé alfa-zvíře.
10 - Mesiáš Zrozen pro velikost, dostatek charismatu, aby si založil vlastní církev, ale dost často nepřátelé končí jako mučedníci.

Psychika / Psyche (PSY)

Síla vůle, pozornost, empatie.

0 - Katatonický Není schopen provádět žádné akce. 7)
1 - Mimo Aby se k němu člověk dostal, musí použít násilí do nosu8).
2 - Nepozorný Žije ve svém vysněném světě, všichni ostatní se musí snažit, aby k němu pronikli.
3 - Nervózní Nedokáže se moc dlouho soustředit.
4 - Průměr Není to moc, ale stačí na vesnické prostředí.
5 - Nadprůměr Často se dokáže vcítit do ostatních a pochopit jejich jednání.
6 - Zaostřený Dostatečně pozorný, jen tak lehce se nerozptýlí.
7 - Pozorný Čte v ostatních jako v knize, ale ne vždy chápe přesně jazyk, ve kterém je napsaná.
8 - Orlí oči Skoro nic mu neunikne, ale co je opravdu důležité?
9 - Deep9) Pozná motivace a záměry z pouhých gest a výrazů tváře.
10 - Empath Rozumí ostatním lidem, až si téměř plete vlastní emoce s emocemi ostatních.

Dovednosti/Skilly

Dovednosti reprezentují naučené ability charakteru. Všechny dovednosti mohou být na úrovni 0-10 (0 = charakter danou dovednost nemá). Jednotlivé dovednosti jsou pak spojené s jedním z pěti atributů.

0 - Clueless Znalosti jsou závislé na jeho nadání a improvizaci (atributu)
1 - Rudimentární zn. Někdy už to viděl, někdo mu to dělal a/nebo o tom přemýšlel.10)
2 - Začátečník Základní znalosti oblasti.
3 - Učeň Prošel opravdovou zkušeností v této dovednosti.
4 - Vzdělaný Má více či méně formální vzdělání v této oblasti.
5 - Pokročilý Dost pravděpodobně vykonává povolání, pro které je tato dovednost důelžitá.
6 - Zkušený Jiní lidé chodí k němu pro radu a rozhodně neodcházejí zklamáni.
7 - Expert Je znám v širším okolí pro své schopnosti.
8 - Veličina v oboru Z celého regionu k němu chodí žádat o služby.
9 - Mistr Jen málokdo ho dokáže překonat ve znalosti a schopnostech v tomto oboru.
10 - Legenda Neměl by narazit na nikoho, kdo ví víc.

Specializace

Popisují konkrétní dovednosti v oboru.11)

Hod na dovednost

Akční potenciál

AKČNÍ POTENCIÁL (AP) = ATRIBUT + SKILL = AP(ATRIBUT, Skill)

 • AP kombinuje přirozené a naučené schopnosti charakteru.
 • Udává, jakou má charakter šanci na zvládnutí náročné akce.
 • Čím menší je AP, tím těžší bude pro postavu akci provést & vice versa.
 • v dalších textech bude používáno označení AP(atribut, skill), které označuje hodnotu AP dané postavy pro konkrétní dovednost (a s ní svázaný atribut). Např.: AP(INT, První pomoc), AP(AGI, Boj na blízko), atd…

Obtížnost

 • Obtížnost akce je udávána gamemasterem (GM).
 • Pokud je obtížnost vyšší než AP, postava má nulovou šanci na úspěch.
 • Obtížnost může nabývat hodnot 2-20:
  • 4 - náročné
  • 6 - složité
  • 8 - obtížné
  • 10 - velmi obtížné
  • 12 - sotva zvládnutelné
  • 14 - téměř nemožné
  • 16 - zoufalé

Výsledek

Kdykoliv se postava snaží o nějakou akci, GM může vyvolat skill check.

 1. Hodí se dvěma 10stěnnými kostkami (2k10) a výsledek se sečte.
 2. Součet se porovná s AP a Obtížností.
 3. Úspěch nastává, pokud výsledek ≥ Obtížnost a zároveň ≤ AP. (tzn. číslo je v intervalu <Obtížnost; AP>

Speciální případ nastává, pokud padnou na kostkách dvě stejná čísla.

 • Pokud byl hod úspěšný, tak je to kritický úspěch. Herně se to projeví tak, že hráč může ke své akci dodat nějaký dodatečný efekt. Např: šíp, který jsem vystřelil, se trefil do malé mezírky ve zbroji, a tak se cíli nebude počítat obrana zbroje. Př2: Díky obratnému smlouvání jsem zmátl NPCčko, které se přeřeklo a prozradilo nějakou informaci navíc/kterou chceme získat.
 • Naopak, pokud byl hod neúspěšný (a padla dvě stejná čísla), přidává se k akci negativní efekt (vymýšlí ho GM, ale hráč může taky navrhnout). Bojový příklad: při útoku jsi zakopl a tak nejenom, že jsi se netrefil, ale ještě navíc ses rozplácl na zemi, příští kolo se budeš zvedat a nemůžeš dělat žádnou akci.

Jakou mám šanci?

V této tabulce jsou v druhém sloupci hodnoty pravděpodobnosti úspěchu pro určitou akci s AP dané hodnoty. V následujících dvou jsou pravděpodobnosti kritického úspěchu/neúspěchu pro danou akci. Poslední sloupec potom udává, o kolik procent se snižuje pravděpodobnost úspěchu při určité hodnotě Obtížnosti.

Př: postava s AP 15 se snaží o akci s Obtížností 10. Pravděpodobost úspěchu potom je (85% - 45%) = 40%! (hodnoty pro kritický úspěch/neúspěch se budou hledat na hodnotě (15-10)=5)

Hodnota Úspěch Kritický Krit. Neúspěch Zhoršení
2 1% 1% 9% -1%
3 3% 1% 9% -3%
4 6% 2% 8% -6%
5 10% 2% 8% -10%
6 15% 3% 7% -15%
7 21% 3% 7% -21%
8 28% 4% 6% -28%
9 36% 4% 6% -36%
10 45% 5% 5% -45%
11 55% 5% 5% -55%
12 64% 6% 4% -64%
13 72% 6% 4% -72%
14 79% 7% 3% -79%
15 85% 7% 3% -85%
16 90% 8% 2% -90%
17 94% 8% 2% -94%
18 97% 9% 1% -97%
19 99% 9% 1% -99%
20 100% 10% 0% -100%
2) Původní google translate verze
3) až na to, že v Malazu žádné nejsou*40*
4) Původní google translate
5) Rasa z Malazu, refence přijdou později.
6) What more can I say? :D
7) autista…
8) skvělá větná skladba vychází z původního google překladu „do něj násilí nebo s nosem setkat“
9) Yea, he is so deep man.
10) ach, hned tři dvojsmysly v jedné větě. I'm so good*82* *3*
11) příklady jsou uvedeny v seznamu dovedností
malaz/system.txt · Poslední úprava: 2011/12/06 13:19 autor: black_fox
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0